Onsdag d. 7 august 2024 kl. 18:00 - 21:15 | Bil august (Du skal være født før 7. november 2007).

Torsdag d. 8 august 2024 kl. 18:00 - 21:15 | Bil august (Du skal være født før 8. november 2007).

Mandag d. 2 september 2024 kl. 18:00 - 21:15 | Bil September (Du skal være født før 2. december 2007).

Onsdag d. 2 oktober 2024 kl. 18:00 - 21:15 | Bil oktober (Du skal være født før 2. jan 2008).

Mandag d. 4 november 2024 kl. 18:00 - 21:15 | Bil November (Du skal være født før 4. februar 2007).

Onsdag d. 4 december 2024 kl. 18:00 - 21:15 | Bil december. (Du skal være født før d. 4 marts 2008).

Mandag d. 6 januar 2025 kl. 18:00 - 21:15 | Bil januar (Du skal være født før 6. april 2008).

Onsdag d. 5 februar 2025 kl. 18:00 - 21:15 | Bil februar. (Du skal være født før d. 5 maj 2008).

Mandag d. 10 marts 2025 kl. 18:00 - 21:15 | Bil marts (Du skal være født før 10. juni 2008).

Onsdag d. 9 april 2025 kl. 18:00 - 21:15 | Bil april. (Du skal være født før d. 9 juli 2008).

Mandag d. 5 maj 2025 kl. 18:00 - 21:15 | Bil maj (Du skal være født før 5. august 2008).