Handelsbetingelser

gondrive.com Torvet 3A, 2. Sal - 3400 Hillerød Tlf. 93395500 info@gondrive.com CVR: 38444719

Disse handelsbetingelser, gælder for alle vores ydelser direkte eller indirekte online, via mobil eller tablet enhed, via e-mail eller telefon. Ved at bruge vores webplatform eller nogen af vores applikationer gennem webplatformen (herefter samlet benævnt "webplatformen") og / eller ved at foretage en bookning, anerkender og accepterer du at have læst, forstået og accepteret handelsbetingelserne anført nedenfor.

Disse sider, indhold og infrastruktur af disse sider, og online bookning og reservation, der leveres på disse sider og gennem webplatformen ejes, drives og leveret af Go n’ Drive.com og leveres til dint personlige, ikke-kommercielle brug, underlagt handelsbetingelserne nedenfor.

1. Omfanget af vores service

Gennem webplatformen leverer vi (Go n’ Drive.com A / S og dets affilierede partnere og køreskoler) en online webplatform, hvor alle typer af køreskoler kan annoncere deres tjenester og lektioner for booking, og gennem hvilke besøgende på webplatformen kan foretage bookinger. Ved at lave en booking gennem Go n’ Drive.com, indgår du et direkte (juridisk bindende) kontraktforhold med køreskolen, hvor du bestiller. Fra det punkt, hvor du foretager din betaling og reservation, fungerer vi udelukkende som mellemled og formidler mellem dig og køreskolen. Vi formidler din betaling til den relevante køreskole sender detaljerne i din bestilling til den relevante Køreskole og sende dig en bekræftelse via email på vegne af Køreskolen.

Den enkelte køreskole er givet adgang til vores ”Backend” hvorigennem de har det fulde ansvar for opdatering alle priser, ledige lektioner og andre oplysninger, der vises på vores webplatform. Selvom vi vil bruge mange kræfter og omhu på at holde vores webplatform korrekt opdateret, kan vi ikke kontrollere, og kan ikke garantere, at alle oplysningerne er korrekte, fuldstændige, ej heller kan vi holdes ansvarlig for eventuelle fejl (herunder åbenbart og trykfejl), enhver afbrydelser (uanset om det skyldes noget (midlertidig og / eller delvis) sammenbrud, reparation, opgradering eller vedligeholdelse af vores webplatform eller på anden måde), unøjagtige, vildledende eller urigtige oplysninger eller manglende levering af information. Hver Køreskole forbliver til enhver tid ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og rigtigheden af (beskrivende) oplysninger (herunder de priser og tilgængelighed) vises på vores webplatform. Vores webplatform udgør ikke og skal ikke opfattes som en køreskole eller godkendelse af kvaliteten, serviceniveauet, kvalifikation.

Vores webplatform stilles til rådighed for vores samarbejdspartnere og deres elever. Derfor er det ikke tilladt at videresælge, dyb-linke, bruge, kopiere, overvåge, vise, downloade eller reproducere indhold eller oplysninger, software, produkter eller tjenester til rådighed på vores hjemmeside for nogen form for kommerciel eller konkurrencedygtig aktivitet eller formål.

2. Priser

Priserne på vores hjemmeside er yderst konkurrencedygtig. Alle priser på Go n’ Drive.com webplatform er inklusive moms og alle øvrige afgifter og gebyrer (med forbehold for ændringer af sådanne afgifter), med mindre andet er angivet på vores webplatform.

Nogle gange er der billigere lektionspriser til rådighed (orange priser) på vores webplatform for en bestemt køreskole.

Åbenlyse fejl og fejltagelser (herunder trykfejl) er ikke bindende.

3. Beskyttelse og cookies

Go n’ Drive.com respekterer dit privatliv. Du bedes se på vores Cookie- og privatlivspolitik for yderligere information, hvor du også finder Go n’ Drives GDPR-politik.

4. Betaling for at benytte Go n’ Drive

Vores service er helt gratis for køreskoleelever.

Køreskolen betale en provision (et lille fast gebyr pr. Elev) for at benytte Go n’ Drive.com.

5. Kreditkort

Betaling sker gennem en sikker betalingsgateway hos DIBS, og dine kreditoplysninger opbevares ikke hos os, og kendes ikke af os.

Betalingen (capture) vil ske, når du laver transaktionen.

I tilfælde af svindel med kreditkort eller uautoriseret brug af dit kreditkort af tredjemand, skal du henvende dig til din bank. Du bedes ligeledes kontakt os straks via e-mail (info@gondrive.com). Angiv venligst 'kreditkortsvindel' i emnefeltet af din e-mail.

6. Delbetaling af en lovpakke (Kaldet abonnementsaftale)

Du kan vælge at betale lovpakken, hvis den enkelte køreskole har givet mulighed for delbetaling over 3 gange. Ønsker du dette skal du klikke fluebenet af: “Ja, Jeg vil gerne betale over 3 gange”.

Det foregår derefter således at du betaler 1/3 af beløbet med det samme, altså når du laver transaktionen, samt 1/3 den 1. i den efterfølgende måned og igen sidste 1/3, igen d. 1. i den næste måned. Hver gang der bliver trukket et beløb fra dit kort laves der en kvittering/faktura som bilag for beløbe. Du finder bilaget på din brugerkonto på gondrive.com.

Når du indgår en aftale om delbetaling (abonnementsbetaling) med os, hæfter du for det fulde beløb som den samlede betaling lyder på. Aftalen ophører helt automatisk, når det fulde beløb er betalt. Det vil sige efter første 1/3 er betalt ved aftalens indgåelse, samt 2x1/3 den 1. i de to efterfølgende måneder. Bliver dit kort udskiftet I løbet af perioden, bedes du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med den sidste del af betalingen. Ønsker du at opsige din aftale med os, bedes du kontakte os på mail eller telefon

7. Annullering, udeblivelse, pause og lovpakkens gyldighed

Når du booker en lektion hos en køreskole, accepterer og indvilliger du i vores handelsbetingelser. Hver køreskole har sin egen annullerings-og udeblivelsespolitik. Den generelle annullerings-og udeblivelsepolitik for hver køreskole er tilgængelig på den enkelte køreskoles hjemmeside. Du kan altid fortryde dit køb, indtil dagen før den første lektion starter. En lovpakke har en gyldighed på 1 år.

Hvis du ønsker at ændre eller annullere en af dine bookede kørelektioner, skal du følg vejledningen som beskrevet på vores webplatform.

Er eleven under 18 år, og dermed ikke myndig, skal forældremyndighedsindehaver(e) give samtykke til disse handelsbetingelser, og hæfter dermed for de økonomiske forpligtigelser der er i forbindelse med eleven tager kørekort på den enkelte skole. Køber eleven en lovpakke, hæfter forældremyndighedsindehaver(e) for det skyldige beløb, da eleven endnu ikke er myndig.

Når du starter på en køreskole vil du få udleveret en to samtykkeerklæringer som forældremyndighedsindehaver(e) skal give samtykke til. Dels til ansøgning om kørekort (Færdselsstyrelsen) og dels samtykke til disse handelsbetingelser (Go n’ Drive’s handelsbetingelser)

8. Pause i uddannelsen

I kørekortbekendtgørelsen § 41 og bilag 4 er der flg regler for pause Holder du pause i mere end 3 måneder og ikke er nået til afsnit 7 i uddannelsesplanen skal du starte forfra på uddannelsen Holder du en pause på mellem 3 og 4 måneder og er påbegyndt afsnit 7, skal du starte ved afsnit 7. Holder du en pause på 4 måneder eller mere inden du har bestået teoriprøven, skal du starte helt forfra Holder du en pause på 5 måneder eller derover skal du starte helt forfra, også selv om du har bestået teoriprøven. En lovpakke har en gyldighedsperiode på 12 måneder. Bliver du uenig eller utilfreds med din køreskole kan du rette henvendelse til os på tlf 9339 5500 eller via e-mail (info@gondrive.com).

9. (Yderligere) korrespondance og kommunikation

Når du booker, accepterer du at modtage e-mails og sms, som vi kan sende dig kort før dine lektioner, så du får oplysninger, og bliver remindet om dine aftalte lektioner. Hurtigst muligt efter du har bestået køreprøven inviterer vi dig via e-mail til at udfylde vores elev review formular. Se vores Cookie- og privatlivspolitik for mere information om, hvordan vi kan kontakte dig.

Go n’ Drive.com fraskriver sig ethvert ansvar eller ansvar for enhver kommunikation med den enkelte køreskole på eller via webplatformen. For at lave en bookning på behørigt vis, skal du sikre dig at din reservation er med korrekte kontaktinformationer. Vi er ikke ansvarlig for eller hæfter for (og er ikke forpligtet til at kontrollere) enhver forkert eller forkert stavede e-mail-adresse eller unøjagtige eller forkert (mobil) telefonnummer eller kreditkortnummer.

10. Stjerner og elevanmeldelser

Alle anmeldelser og stjerner er givet af elever der har været, eller er aktive elever på den køreskole de har anmeldt.

Formålet er at informere (fremtidige) elever om din mening om serviceniveau og kvalitet på den køreskole de har benyttet. Vi forbeholder os ret til at justere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn. Elevernes anmeldelse bør betragtes som en undersøgelse og omfatter overhovedet ikke nogen kommercielle tilbud, invitationer eller andre incitamenter..

11. Databeskyttelse

Fra Datatilsynets ”Ofte stillede spørgsmål”

”Betragtes et billede som en personoplysning ?

Ja, hvis det drejer sig om et billede af en genkendelig person, vil der være tale om en personoplysning omfattet af databeskyttelsesreglerne.”

Alle elever giver, når de accepterer handelsbetingelserne, samtykke til at køreskolen hvor det tager kørekort, må offentliggøre genkendelige billeder af sig selv, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Billederne er typisk af eleven efter bestået praktisk prøve med sin nyerhvervede midlertidige kørekort i hånden, foran skolebilen, eller eleven i andre undervisningsmæssige sammenhæng.

Ligeledes gives der samtykke til at Førstehjælpskursusbeviser bliver sendt direkte til køreskolen, frem for direkte til eleven. Dette gøres for at sikre en hurtigere ekspedition, da mange elever glemmer at videresende førstehjælpskursusbeviset til køreskolen.

Er eleven under 18 år, og dermed ikke myndig, skal forældremyndigheds- indehaver(e) give samtykke til disse handelsbetingelser.

Derodover henvises til den enkelte køreskoles sikkerheds procedure vedr. Persondata og Datasikkerhed, som kan læses på skolens website.

12. Ansvarsfraskrivelse

Med forbehold for de begrænsninger, der er fastsat i disse vilkår og betingelser, er vi kun ansvarlig for direkte skader faktisk lidt, betalt eller afholdt af dig på grund mangel ved vores forpligtelser i forhold til vores tjenester.

Køreskoler som eksponeres på vores webplatform, de ydede tjenester eller lovpakker, der tilbydes er den enkelte køreskole selv ansvarlig for. Skader, tab eller omkostninger lidt, afholdt eller betalt af dig er uden vores ansvar. Misligholdelse af en indgået aftale som f.eks. køb af en lovpakke er en sag mellem dig og din køreskole. Go n’ Drive formidler din betaling til køreskolen og webplatformen understøtter lektioner og priser som den enkelte køreskole har sat ind. Alle henvendelser vedrørende misligholdelse skal du rette til din køreskole.

Forkert brug af vores webplatform, eller en hvilken som helst (personlige) personskade, død, tingsskade eller andre (direkte, indirekte, specielle, følgeskader) skader, tab eller omkostninger lidt, afholdt eller betalt af dig, uanset om denne skyldes fejl, brud, uagtsomhed, forsætlig forsømmelse, udeladelser, manglende opfyldelse, urigtige oplysninger, tort eller objektivt ansvar ved eller helt eller delvist kan henføres til køreskolen eller nogen af vores andre samarbejdspartnere hvis produkter eller service (direkte eller indirekte) er stillet til rådighed, tilbudt eller fremmet via webplatform, herunder eventuel helt eller delvist ophævelse, overbooking, strejke, force majeure eller en hvilken som helst anden begivenhed er uden for vores kontrol og ansvar.

13. Ejendomsrettigheder

Go n’ Drive ejer alle rettigheder til den software der benyttes for vores ydelser på webplatformen og som bruges på vores website. Alle ejendomsrettigheder (herunder ophavsret) af indhold og information og materialer er ejet af Go n’ Drive.

Go n’ Drive ejer fuldt og helt af alle rettigheder. Herunder titel intellektuelle ejendomsrettigheder, udseendet, infrastruktur, hvor tjenesteydelsen stilles til rådighed (herunder elevanmeldelser og oversat indhold). Ingen har ret til at kopiere, (hyper- / dyb) link til, offentliggøre, integrere, anvende, kombinere eller på anden måde bruge indholdet (herunder eventuelle oversættelser heraf og gæsteanmeldelser) eller vores brand uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. I det omfang, du (helt eller delvist) bruger eller kombinere vores indhold (oversat) (herunder elevanmeldelser), overtræder du vores immaterielle rettigheder på webplatform og/eller website. Enhver ulovlig brug af de ovennævnte handlinger eller adfærd vil være en væsentlig overtrædelse af vores immaterielle rettigheder (herunder ophavsret og databaserettigheder).


- November 2020